Nagoya Sky
เ’c–@l@“๚–{Œ๊‹ณˆ็U‹ป‹ฆ‰๏@”F’่Z
–ผ@Œร@‰ฎ@SKY@“๚@–{@Œ๊@Šw@Z
NAGOYA SKY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Nagoya SkyJapanese
 
 Teachers


kajikawa

Curriculum coordinator@Katsuya Kajikawa

It is difficult to stay in Japan for students from foreign countries. But all our students make efforts to study Japanese here. They aim to enroll universities and colleges to make their dreams come true.
Your time in Nagoya SKY will increase not only your Japanese language level, but also enrich your experience. It is no problem even if you haven't decided your future or you don't know what you will be able to do after you learn Japanese yet.
Let's look for your future together.

fukuhara


Class teacher Natsumi Fukuhara

SKY is not so big scale school, but that's why we are able to keep our eyes on all the students. Sometimes students find difficulty when they are staying in Japan but we can recognise their change quickly.
You will notice that your Japanese skill and also your mental are grown step by step when you are in SKY, For your successful future, you need not only our support but also you need your effort to reach your aim. Don't lose your dream. Let's achieve your dream together.

fujita


Class teacher Natsuki Fujita

What kind of dream do you have? Want to study further education in Japanese Universities or colleges? Want to work in Japanese companies? Or want to establish a new own company? We help to achieve such your dreams.
Studying Japanese in Nagoya SKY is your first step to your dream. to know about Japan and experience of life in Japan through studying Japanese in SKY will have a big meaning in your life. Please feel free to ask anything. You can discover your successful future with your courage and effort. Let'S achieve your dream together.

Ichikawa

Class teacher Emi Ichikawa

You might concern about starting new life in Japan.
But donft worry.
We can untangle concern together.
Letfs study for further education with pleasure and make your dream come true.
Ifm looking forward to seeing you in Japan.

miwaClass teacher Ayumi Miwa

When I was in a language school, I also experienced difficulty in living in foreign country and I couldn't comprehend what people said. Sometimes you feel it is difficult to study Japanese and stay in Japan.
If you have any problems or questions, please feel free to ask me. You will acquire an infinite future after you master Japanese. I will support you with doing my best.matsui
Student adviser and recruiter
Kazuyoshi Matsui

Hello everyone, this is Matsui. I think it is difficult to live in Japan apart from you town, your family and your friends. Also it is difficult to study Japanese for you because it is very different from your own language.
But you will be able to make many foreign friends and will be grown after studying Japanese. I am glad to support you. Let's enjoy studying together.

ชTop of this page

–฿‚้

 

 

Copyright(C) 2006 NAGOYA SKY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL All rights reserved