Nagoya Sky
เ’c–@l@“๚–{Œ๊‹ณˆ็U‹ป‹ฆ‰๏@”F’่Z
–ผ@Œร@‰ฎ@SKY@“๚@–{@Œ๊@Šw@Z
NAGOYA SKY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Nagoya SkyJapanese
 
 Teachers


kajikawa

Head Teacher@Katsuya Kajikawa

It is difficult to stay in Japan for students from foreign countries. But all our students make efforts to study Japanese here. They aim to enroll universities and colleges to make their dreams come true.
Your time in Nagoya SKY will increase not only your Japanese language level, but also enrich your experience. It is no problem even if you haven't decided your future or you don't know what you will be able to do after you learn Japanese yet.
Let's look for your future together.

fukuhara


Class teacher Natsumi Fukuhara

SKY is not so big scale school, but that's why we are able to keep our eyes on all the students. Sometimes students find difficulty when they are staying in Japan but we can recognise their change quickly.
You will notice that your Japanese skill and also your mental are grown step by step when you are in SKY, For your successful future, you need not only our support but also you need your effort to reach your aim. Don't lose your dream. Let's achieve your dream together.

Ichikawa

Class teacher Emi Ichikawa

You might concern about starting new life in Japan.
But donft worry.
We can untangle concern together.
Letfs study for further education with pleasure and make your dream come true.
Ifm looking forward to seeing you in Japan.Class teacher Jyun Tsukidate

  Living abroad is one of the challenging part in our lives, however, there are many things to learn.
  There are various of nationalities who study in our school for their dreams to come true.
  What is your dream?
  Let us assist you to make your future goals come true.
  I am looking forward to seeing you in Nagoya SKY Japanese language school.Class teacher Mayumi Morita

  Japan is not a huge country, however, there are many places for sightseeing, world heritages, foods etc. I would like everyone to learn Japanese culture and history while studying Japanese and  use them in the near future. Also, please share all of the knowledge and experiences to your fellow students who live in Japan.
   Living in Japan may be challenging but hopefully we could achieve your dreams together.

matsui

Student councelor/ Admission officer
Kazuyoshi Matsui

Hello everyone, this is Matsui. I think it is difficult to live in Japan apart from you town, your family and your friends. Also it is difficult to study Japanese for you because it is very different from your own language.
But you will be able to make many foreign friends and will be grown after studying Japanese. I am glad to support you. Let's enjoy studying together.


Student councelor/ Admission officer
Katsuyoshi Hosokawa

 Living abroad takes a lot of confidence which is not easy especially to students.  I had the same experience when I came to Japan few years ago. I started Japanese from blank (zero) and it was hard for me but since I have this strong will of becoming an English teacher, I strived to study until I succeeded in gaining my Bachelor's degree in Japan. Currently, I work in Nagoya SKY Japanese language school admission office for international students.  I am here to fully support, back up students and also willing to share my experiences and knowledges.


Student councelor/ Admission officer
Mone Ikeda

  Studying abroad for the first time feels anxious and exciting, however, the experiences of living in a new place, learning Japanese will be a good stead in your future.
  When I was your age, I have also lived abroad twice.
  There are many experienced trachers in Nagoya SKY.
  You can always ask us if you have problems in studying or living.
  We are always supporting you.

ชTop of this page

–฿‚้

 

 

Copyright(C) 2006 NAGOYA SKY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL All rights reserved